Ana Sayfa: 302-323-2700 • Ulaşım: (302) 323-2851

www.delawareonline.com/videos/news/2020/04/29/first-lady-delaware-thanks-school-district-feeding-kids/3050326001/
Gabriel Phillips Stratejik Pazarlama Görevlisi Koloni Okulu Bölgesi 302-650-3213 #powerofwecsd [Koloni İmzası]
Colonial Okul Bölgesi, fırsat eşitliği sunan bir işverendir. Irk, renk, din, ulusal köken, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, medeni durum, engellilik, yaş, genetik bilgi veya istihdamda veya program ve faaliyetlerinde gazinin durumuna göre ayrımcılık yapmaz.